2016-2017 õppeaasta


100 sammu inseneerias

06. veebruaaril meie Lepatriinukesed astusid 42. sammu „100 sammu inseneerias“ teekonnas.

Lapsed külastasid Tallinna Tehnikakõrgkooli virtuaalreaalsuse labori,  kus nendele „avati inseneeria maailma ukse ja tutvustati inseneri tööd“.

Täname projekti korraldajat ning koordinaatorit Anneli Ramjalg´t südamliku vastuvõtu eest!

Projekt „Toitume lindu“

20. jaanuaril lasteaias meistritoa raames lastevanemad koos lastega oma kätega valmistasid söödaküna lindude toitumiseks.

„Kohtumiseni, kuuseke!“

13. jaanuaril lapsed ütlesid head aega kaunile kuusele, mis nüüd jääb järgmist uut aastat ootama.

Jaanuaris jõuluajal..

10. jaanuaril istudes vaikses ringis lapsed kuulsid Jõululugu- ja laule, vaatasid multifilmi Jõuludest.

Uudised

Jõululaat

12. detsembril toimus traditsiooniline jõululaat, mis võiks külastada kõik linna elanikud.

Lapsed koos lastevanematega müüsid enda valmistatud küpsetisi ning erinevatel viisil meisterdatud jõulukaunistusi. Külalised võisid maitsta kooke, pirukaid, komme ja pipapkooke kohapeal - kohviku „Sipsiku juures“ laua taga  kuuma kohvi- või tee tassiga. Keegi ei lahkunud laadalt endale meelepärase ostuta!

Piparkoogipäev

7.novembril lasteaias on piparkoogipäev, kus lapsed said teada, millest ja kuidas valmistatakse piparkoogid. Nädala lõpuni lapsed ise valmistavad ja kaunistavad piparkooke. Meie täitdame kõik lasteaia ruumid piparkoogi lõhnaga!

 

Kohtumiseni jõululaadal 12.12.2016 muusikasaalis!

 

Päkapikupäev

2.detsembris meie lasteaia hoovis hullasid …päkapikud! Lapsed, õpetajad, kogu lasteaia töötajad vaatasid aknast välja, kuidas nad mängisid mänguväljakul!  Aga peale sellele..üllatus! Kõik üles riputanud jõulusokid on täidetud … maiustustega! Päkapikud tõid lastele õunu ja küpsiseid.

 

Suure Päkapiku turniir 2016

1. detsembris lasteaias toimus Suure päkapiku turniir. Juba teist korda kahe aasta järjest tulevad lasteaieda vanemad lapsed teistest lasteaedadest.  Sel ajal külas käisid lapsed Rõõm (Maardu), Rukkilill (Maardu), Kuristiku (Tallinn), Naerulind (Paldiski) lasteaedadest. Lapsed said oma vahel tuttavaks, võistlesid konkursites ning kõik koos panesid kokku suure päkapiku portree väikestest tükkikestest. Täname kõike osalejaid!

 

Rebasekutsikatepäev

25. novembril lasteaias tähistati rebasepojapäeva. „Nüüd me oleme tõelised eelkoolikud! Oleme rebasepojad! Me oleme kavalad ja vaatlikud,  kiired ja uudishimulikud! Meil on vaja teada kõike!“ – kindlalt ütlesid meie uued eelkoolikud, tublid rebasepojad. Paldiski põhikooli 8-klassi õpilased käisid külas lasteaias, viisid läbi Lepatrinu lastele erinevaid võistlusi ja konkurssi ning tunnistasid, et nemad on nüüd eelkoolikud. „Kohtumiseni 1. septembril koolihoovis!“ – kokku leppisid lepatriinukesed uute sõbradega.

 

Lasteaed Sipsik on 51 aastat vana!

23. novembril tähistasime Sipsiku sünnipäeva lõbusa kontserdiga, kust võtsid osa laste lemmikud raamatukangelased – Karlson, Sipsik ja tema perenaine tüdruk Anu. Edu, palju õnne ja eluarmastust sulle, armas Sipsik!

 

Mardisandid lasteaias Sipsik!

11.novembri redel on Mardisandid lasteaias Sipsik!

 

Kuie koolis koolitatud Lepatriinu rühma lapsed käisid mardisanditama kogu lasteaias. Nad valmistasid huvitavaid maske,  külastasid iga rühma, tantsisid, laulsid, mängisid, soovitasid õnne, tervist ja palju last! 

 

Rocca AL Mare Muuseumis

7.novembril Lepatriinu rühma lapsed proovisid käia „mardisanditama “ Rocca Al Mare muuseumis.

Kuie vallakooli õpetajad näitasid lastele, kuidas vanasti tähistati mardipäeva eesti taludes.

P.S. Saate vaadata pilte galeriis.

Paldiski lasteaed Sipsik töötajate tutvumine Tallinna vanalinna vaatamisväärsustega.

Seoses rahvusvahelise õpetajate päevaga, korraldati 15. oktoobril 2016.a. lasteaia töötajatele ekskursioon Tallinna vanalinnas.

Külastati hulgaliselt vaatamisväärsusi, nende seas: Tallinna Raekoda, Neitsitorni, Taani Kuninga aeda, Oleviste kirikut, Kiek in de Kökki ja jalutati Tallinna linnamüüri ääres. Antud ekskursioon kestis umbes kaks tundi.

Kõigil osalejatel oli väga huvitav, tänu professionaalsele giidele Julia Gaiduk`ile, saime Tallinna vanalinna vaatamisväärsuste kohta palju põnevat teada.

Peale seda suundasime Solarise keskuses olevasse Lido kogupere restorani, kus sõime maitsva lõunasöögi.

Kogu Paldiski lasteaed Sipsik töötajatele meeldis selline üritus väga, kuna nad tihti pealinna ei satu.

 

Tahan tänada oma aktiivset, toredat, uudishimulikku ja sõbralikku kollektiivi.

 

Sured tänud ka meie asjalikule giidile Julia Gaiduk` ile.

LEND 50

20. mail toimus lasteaias Sipsik lõpuaktus. Rühma Mesilane lapsed sel sügisel astuvad 1. klassi.  Soovime edu ja hiilgavaid saavutamisi lõpetajatele! Head kooliteed!

 

Täname lastevanemaid Julia Zhuravljova´t, Nadežda Karpenko´t, Oksana Kavatsjuki´t, Marina Murtazina´t, Olga Grenbergi´t lasteaia toetamise eest!

„KARSUMM 12“.

31.märtsil Lepatriinu rühma lapsed võtsid osa Harjumaa lasteaedade teatripäevast „KARSUMM 12“.

Noored näitlejad esitasid näidendi  „Punamütsike uut moodi“ eesti keeles.

Ning … lapsed näitasid, et nad on tõelised sõbrad ja proffid.

Sellepärast, et küsimusele „Mis on meeldinud teile kõige rohkem?“, kõik lapsed vastasid: „ESINEDA!“

 

Edu kõigile!!!

                                             Mardisandid

9.novembril hullasid lasteaias lõbusad Mardisandid. Lauldes külastasid nad iga rühma ning mängisid lastega; astusid läbi köögi, medõde, majandusjuhataja, direktori poolt ning soovisid kõgile õnne ja valgust. Oma lõbuste laulude ja mängude eest said Mardisandid terve kotti magusat!
       Lugupeetud lastevanemad!

Olete oodatud  2.oktoobril lasteaeda Sipsik, kus toimub Mihkli laat.

Teil on võimalus müüa ja sealt osta

laste riideid, jalatseid, mänguasju, raamatuid.

 

Ootame kõiki huvilisi

muusika saalis kl 16.00-18.30

 

 

 

2. aprillil toimus Sipsiku lasteaias ümarlaud, mille teema oli "Õpetaja autoriteet. Koostöö lastevanematega.

Ümarlauast võtsid osa Tallinna lasteaedade SITSI, LIIKURI, TAIME ja SÕBRAKESE. 

Kohtumise käigus arutati, milline peab olema tänapäeva pedagoog, kuidas säilitada õpetaja autoriteeti, samuti räägiti pedagoogide koostööst lastevanematega, perega koostöö vormidest ja osalemisest rahvusvahelises projektis eTwinning, mis tegeleb koostöös vanematega lasteaia territooriumi korrastamisega.Uus lastekaitseseadus kaitseb perekonda varasemast oluliselt pareminiPositiivsed suunad uues lastekaitseseaduses

Peamine eesmärk

Uue lastekaitseseaduse peamiseks eesmärgiks on lapse õiguste ja heaolu igakülgne tagamine  olenemata sellest, millises perekonnas või asendushoolduse vormis lapse kasvab. Seadus sätestab selged lapse õiguse ja heaolu tagamise põhimõtted ning valdkondadeülesed lastekaitsemeetmed.

Seaduse subjektiks on laps
 

Uue lastekaitseseaduse subjektiks (õiguste kandjaks) on laps. Selleks kehtestatakse seaduses neli peamist ÜRO lapse õiguste konventsioonis nimetatud lapse õigust: õigus elule, ellujäämisele ja arengule; õigus võrdsele kohtlemisele; lapse huvide esikohale seadmine ning õigus iseseisvaks seisukohavõtuks ja vaadete väljendamiseks.
Samuti sisustatakse lapse heaolu mõiste luues sellega selge arusaam lapse arenguvajadustest.
Uue lastekaitseseaduse kehtima hakkamisel tuleb Kõigi last mõjutavate otsuste tegemisel lähtuda lapse huvidest. Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb kuulata laps ära tema vanust ja arengutaset arvestades sobival viisil ning võtta lähtuvalt lapse vanusest ja arengutasemest tema arvamus arvesse ühe asjaoluna huvide väljaselgitamisel


Perekonna ja lapsevanema olulisus

Lastekaitseseaduses on jätkuvalt lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks perekond ja lapsevanemal või last kasvatav isikul on esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Riik, kohalikud omavalitsused ja teised juriidilised isikud peavad neid selles toetama.


Ennetus ja koostöö

Ennetamine on igas eluvaldkonnas kordades mõistlikum kui tagajärgedega tegelemine ning hoiab kokku nii inimressurssi kui ka raha. Laste ja perede puhul on kõige olulisem siiski ütelda, et ennetamine aitab ära hoida mitmeid lastele kahjulikke tagajärgi: psüühika- ja käitumishäired, väärkohtlemine, terviseprobleemid.
Uus lastekaitseseadus paneb kõigile asutustele ja isikutele, kes lastega kokku puutuvad, ennetustöö kohustuse. See tähendab last ohustavate olukordade varast märkamist ja neile kiiret reageerimist ning last ja pere toetavate tegevuste pakkumist.
Teine oluline märksõna on koostöö laste kaitsmisel. Uue lastekaitseseaduse järgi peavad riik ja kohalikud omavalitsused lapse õiguste ja heaolu tagamiseks tegema omavahel valdkondadeüleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel.


Keelatakse lapse väärkohtlemine, sh sätestatakse selgesõnaliselt lapse kehaline karistamine

Kahjuks esineb Eestis lubamatult palju laste väärkohtlemise juhtumeid, samuti puudub kehtivas õiguses selge lapse kehalise karistamise keeld. Uue lastekaisteseadusega sätestatakse, et lapse hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne, kehaline ja seksuaalne väärkohtlemine, sealhulgas lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine, samuti lapse karistamine mis tahes muul viisil, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist, on keelatud.


Abivajav laps vajab tulemuslikku tuge

Abivajav laps vajab kõigi poolt märkamist ja toetamist. Selleks kehtestatakse seaduses jätkuvalt igaühe kohustus teavitava abivajavast lapsest. Lapse tulemuslikuks toetamiseks peab lapse abivajadus olema võimalikult põhjalikult olema hinnatud. Selleks nähakse seaduses ette, et lastekaitsetöötaja peab lapse abivajaduse hindamisse vajaduse korral lapse kaasama asjaomase spetsialisti. Lapsele ja pere abi osutamisel peab toetavat meedet kohaldama viisil, mis parandab lapse ja last kasvatava isiku vahelisi suhteid. Lubamatu on abi andmisel lapse abivajadust suurendada ja/või lapse heaolu kahjustada.


Laste perekonnast eraldamine peab vähenema

Lastekaitseseaduse jõustumisel perekonna ja eraelu kaitse suureneb, mitte ei kahane. Eelnõu paneb riigile ja kohalikule omavalitsusele ka kohustuse toetada lapsi kasvatavaid isikuid ja lapsevanemaid.
Regulatsiooni lapse perekonnast eraldamiseks annab 2010. aasta juulist kehtima hakanud perekonnaseadus. Juba kehtiva õiguskorra ja ka lastekaitseseaduse eelnõu kohaselt saab last perekonnast eraldada ainult juhul, kui lapse elu või tervis on hädaohus ning vanem on selle põhjustanud ja keeldub lapsele abi osutamast. 
Uus lastekaitseseadus hakkab lapse ja vanema vahelist õigussuhet senisest enam kaitsma, tagades, et laps ei tohi olla perekonnast eraldatud ilma kohtuotsuseta kauem kui 72 tundi. Lastekaitseseadus kohustab kohalikku omavalitsust või Sotsiaalkindlustusametit lapse perest eraldamisel 72 tunni jooksul kohtusse pöörduma vältimaks olukorda, kus faktiliselt laps on perekonnast eraldatud, kuid vanema õigused on täielikult alles. Nii õiguskorrast kui pereelu puutumatusest tulenevalt ei tohi olla lubatud olukorrad, kus lapse perest eraldamisel ei ole õiguslikku alust.
Statistika näitab, et laste perekonnast eraldamist juhtub Eestis üha harvemini. Eelmisel aastal eraldati peredest 465 last, see on 200 last vähem võrreldes 2009. aastaga (perest eraldatud laste arv oli siis 664).


Selged ülesanded lastekaitse korraldamisel ja lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmine

Uue lastekaitseseadus sätestab lastekaitse korralduse ja annab selle osapooltele selged ülesanded. Ühe olulise muudatusena luuakse kohaliku tasandi tegevuse kvaliteedi toetamiseks riiklik lastekaitseüksus. Riik hakkab nõustama kohalikke omavalitsusi keerulisemate lastekaitse juhtumite lahendamisel, kus omavalitsusel endal teadmisi või kogemusi napib.
Samuti hakkab riik sihipäraselt toetama lastekaitsetöötajate teadmisete ja oskuste tõstmist. Nimelt kohustatakse Sotsiaalministeeriumi korraldama lastekaitsetöötajatele regulaarset täienduskooltust ning Sotsiaalkindlustusamet saab ülesandeks pakkuda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajatele supervisiooni (seaduses töönõustamine).
Selleks, et abivajavate laste ja nende peredega töötaksid oma ala spetsialistid, kehtestatakse lastekaitseseaduse eelnõuga lastekaitsetööd tegevatele ametnikele kindlad nõudmised: inimesel peab olema kõrgharidus ja erialane ettevalmistus ning samuti peab neil kahe aasta jooksul pärast ametisse asumist olema omandatud sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. Kindlasti vähendab see ebaprofessionaalsete otsuste osakaalu ning suurendab objektiivsete ja teadmispõhiste otsuste hulka lastekaitsejuhtumites.
Lasterõivaste ohutusnõuded.

  Kuni seitsmeaastaste laste (kasv kuni 1,34 meetrit) rõivaste kapuutsidel ja kaelustel ei tohi olla paelu ega nööre.

·         Seitsme-  kuni 14-aastaste laste  rõivastel ei tohi kapuutsi ja kaeluse paelad olla pikemad kui 7,5 sentimeetrit. Paelad ei tohi olla ka elastsed ning peavad olema püsivalt kinnitatud. Samuti ei tohi sellises eas laste rõivaste kapuutsidel ja kaelustel olla vabade otstega nööre.

·         Nööride ja paelte vabade otste pikkus talje ja rinna piirkonnas ei tohi ületada 14 sentimeetrit.

·         Kaela tagant jooksva paelaga rõivastel ei tohi kaela piirkonnas olla vabalt rippuvaid paelaotsi.

·         Selja taha sõlmimiseks mõeldud laiema vöö või lehvi vabade otste pikkus ei tohi ületada 36 sentimeetrit. Rõivaste tagaküljelt väljuvad või tagaküljel sõlmitavad paelad ja nöörid ei ole lubatud.

·         Nöörid ja paelad ei tohi ulatuda varruka ja rõiva alumisest äärest allapoole.

·         Krookpaelad või pikkade pükste allosas olevad nöörid peavad olema täiesti rõiva sees.

·         Õlapaelad on lubatud juhul, kui nad on konstrueeritud rõiva pikendusena või on rõiva esi- ja tagaküljele kinni õmmeldud. Õlapaeltele lisatud ilupaelte vabad otsad ei tohi olla pikemad kui 75 millimeetrit.


Lisamaterjal:

·         lasterõivaste ohutusnõuded on kirjas standardis EN 14682:2007 „Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja paelad lasterõivastel“;

·         nõuetega ja selgitavate joonistega saab täpsemalt tutvuda tarbijakaitseameti veebilehel:

http://www.tarbijakaitseamet.ee/index.php?id=14945;

http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/ohutus

https://www.youtube.com/watch?v=aE5yedWI4co

https://www.youtube.com/watch?v=_n-VeALc7xw#t=133

 Поздравляем с              праздниками!!!

Новый год – самый яркий, самый красивый и веселый праздник. Зеленая нарядная елка с разноцветными игрушками, сверкающими и блестящими, брызги шампанского, общее оживление и радость!


От всего сердца мы хотим Вам пожелать:

Крепкого здоровья и большого семейного счастья!


Каждый от Нового года ждет, надеется и верит во что-то свое. Поэтому пожелаем  Вам в наступающем году исполнения желаний!

Волшебного настроения, шквал позитива и искреннего веселья.

УлыбайтесьJ, ведь улыбка меняет все!


Пусть Рождественские ангелы всегда оберегают Вас.

И не забывайте верить в чудеса – они случаются!!!


С Уважением коллектив детского сада.


Рождественская ярмарка

Внимание, внимание, внимание!!!  

Всем, всем, всем!!! 

       

17     ДЕКАБРЯ В ДЕТСКОМ САДУ СИПСИК


                             СОСТОИТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

У нас Вы сможете приобрести подарки на Рождество и Новый год своим близким!

Всё, будет сделано своими руками (печение, вышивание, вязание и многое другое, что душе угодно), будет продаваться родителями групп, а деньги пойдут на нужды  детей.

Так же на ярмарке будет продаваться чай, кофе. 

Приглашаем всех желающих прийти на наше мероприятие.

 

Ярмарка будет открыта с 15.00 до 19.00 

 

С уважением,  коллектив д/с. «СИПСИК»

 

 

 

 

28 ноября День рождения СИПСИКА!!!

Нам исполнилось 49 лет!

С Днем рожденья, детский сад,
Ты детишкам очень рад!
И сегодня, в День рожденья
Шлем тебе мы поздравленья!

Будь веселым ты всегда,
Хоть пройдут еще года,
Очень скоро подрастем,
Дружно в школу мы пойдем!

В сад придут другие дети,
Все пройдет на этом свете,
Но любовь и доброта,
Будут вечно, навсегда!

 

Я люблю свой детский сад
В нем полным-полно ребят.
Раз, два, три, четыре, пять…
Жаль, что всех не сосчитать.
Может сто их, может двести.
Хорошо, когда мы вместе!