Download
Tunnustamise kord.pdf
Adobe Acrobat Document 126.7 KB


STATUUT „ PALDISKI LASTEAIA SIPSIK AASTA ÕPETAJA“


1. Eesmärk

Auhinnaga tunnustatakse Paldiski lasteaia Sipsik õpetajaid, kes on uuenduslikul viisil toetanud laste arengut ning on andnud panuse uue õpikäsituse rakendamiseks ning kaasaegse õpikeskkonna loomiseks.

2. Kriteeriumid

Paldiski lasteaia Sipsik aasta õpetaja on:

v  avatud uudsetele ideedele, oskab neid märgata ja toetab nende elluviimist;

v  on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt töötanud välja ja võtnud edukalt kasutusele uudse idee või õppemeetodi;

v  toetab laste loovust ja kujundab innovatsiooni soodustavat õpikeskkonda;

v  on riskijulge, ettevõtlik, loov, originaalne ja võtab vastutuse oma igapäevatöös;

v  kohaneb muutustega ning on orienteeritud pidevale õppimisele ja enesearendamisele;

v  on orienteeritud koostööle;

v  lähtub õppe- ja kasvatusprotsessis lapse individuaalsusest, tema võimetest ja vajadustest;

v  hoiab ja aitab tõsta lasteaia mainet;

v  järgib õpetajaeetika koodeksit.

3. Esitamine

3.1.  Sihtgrupiks on kõik Paldiski lasteaia Sipsik õpetajad.

3.2.  Taotluse vorm 

3.3. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. aprill.

3.4.  Taotluse võib esitada direktorile kirjalikult või saata e-posti aadressile: sipsik@laaneharju.ee

4. Tunnustamine

 Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud žürii. STATUUT „ PALDISKI LASTEAIA SIPSIK AASTA NOOR ÕPETAJA“


1. Eesmärk

Paldiski lasteaia Sipsik Aasta Noor õpetaja auhinnaga tunnustatakse õpetajat, kes on silmapaistval viisil toetanud lasteaia laste arengut.

2. Kriteeriumid

Paldiski lasteaia Sipsik Aasta Noor õpetaja on:

v  panustanud laste loovuse ja iseseisvuse arendamisse ning arvestab õpetamisel laste individuaalsusega;

v  oma tegevuse ja eeskujuga toetanud iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu;

v  rakendanud innovaatilisi ideid õpetamisel ja õppimise suunamisel;

v  on orienteeritud koostööle;

v  hoiab ja aitab tõsta lasteaia mainet;

v  järgib õpetajaeetika koodeksit.

3. Esitamine

3.1.  Sihtgrupiks on Paldiski lasteaia Sipsik noored õpetajad ning õpetaja–assistendid

3.2.  Taotluse vorm 

3.3. Taotluse võib esitada õppeaasta jooksul.

3.4.  Taotluse võib esitada direktorile kirjalikult või saata e-posti aadressile: sipsik@laaneharju.ee

4. Tunnustamine

 Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud žürii. STATUUT „ PALDISKI LASTEAIA SIPSIK AASTA TÖÖTAJA“


1. Eesmärk

Paldiski lasteaia Sipsik Aasta Töötaja auhinnaga tunnustatakse töötajat, kes on silmapaistval viisil toetanud lasteaia arengut.

2. Kriteeriumid

Paldiski lasteaia Sipsik Aasta Töötaja on:

v  oma tegevuse ja eeskujuga toetanud iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu;

v  on riskijulge, ettevõtlik, loov, originaalne ja võtab vastutuse oma igapäevatöös;

v  on orienteeritud koostööle;

v  kohaneb muutustega ning on orienteeritud pidevale õppimisele ja enesearendamisele.

v  hoiab ja aitab tõsta lasteaia mainet.

 3. Esitamine

3.1.  Sihtgrupiks on Paldiski lasteaia Sipsik töötajad.

3.2.  Taotluse vorm 

3.3. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. aprill.

3.4.  Taotluse võib esitada direktorile kirjalikult või saata e-posti aadressile: sipsik@laaneharju.ee

 4. Tunnustamine

 Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud žürii. STATUUT „ PALDISKI LASTEAIA SIPSIK INNOVAATILINE ÕPETAJA“


1. Eesmärk

Auhinnaga tunnustatakse Paldiski lasteaia Sipsik õpetajaid, kes on uuenduslikul viisil toetanud laste arengut ning on andnud panuse uue õpikäsituse rakendamiseks ning kaasaegse õpikeskkonna loomiseks.

2. Kriteeriumid

Paldiski lasteaia Sipsik innovaatiline õpetaja on:

v  avatud uudsetele ideedele, oskab neid märgata ja toetab nende elluviimist;

v  on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt töötanud välja ja võtnud edukalt kasutusele uudse idee või õppemeetodi;

v  toetab laste loovust ja kujundab innovatsiooni soodustavat õpikeskkonda;

v  on riskijulge, ettevõtlik, loov, originaalne ja võtab vastutuse oma igapäevatöös;

v  kohaneb muutustega ning on orienteeritud pidevale õppimisele ja enesearendamisele;

v  on orienteeritud koostööle;

v  lähtub õppe- ja kasvatusprotsessis lapse individuaalsusest, tema võimetest ja vajadustest;

v  hoiab ja aitab tõsta lasteaia mainet;

v  järgib õpetajaeetika koodeksit.

3. Esitamine

3.1.  Sihtgrupiks on kõik Paldiski lasteaia Sipsik õpetajad.

3.2.  Taotluse vorm 

3.3. Taotluse võib esitada õppeaasta jooksul.

3.4.  Taotluse võib esitada direktorile kirjalikult või saata e-posti aadressile: sipsik@laaneharju.ee

4. Tunnustamine

 Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud žürii.