Esimesed sammud robootikas või kuidas rakendada roboteid (Bee Boti, Blue Boti) lasteaia õppetegevuses.


Paldiski lasteaed Sipsik. Kirsike rühma digitund "DigiSipsiku esimesed sammud"  rahvusvahelise projekti Code Week raames.

Läbiviijad - õpetajad Marina Murtazina ja Larissa Kissil


Paldiski lasteaed Sipsik osaleb programmeerimisnädalal Code Week ja korraldab 17.10.2017 õpitoa  mille teemaks on "Esimesed sammud robotikas või kuidas rakendada roboteid (Bee Boti, Blu Boti) lasteaia õppetegevuses".

 

Koht: Paldiski lasteaed Sipsik (innovatśiooni keskus)

Toimumise aeg: 17.10.2017, kell 10.00 – 12.30

Õpitoa kestvus: 120 min, 30 min – kerge eine.

Osalejad ja nende arv: lasteaia ja põhikooli õpetajad, kellel on huvi robotika vastu, 15 inimest

Õppekeel on vene keel.

Vanusegrupp: tegevus lastega on ettenähtud 5 –7a. lastele

 

Eesmärgid:

Tegevuste kaudu omandavad osalejad ja lapsed teadmisi programmeerimisest, tõrgete kõrvaldamise ja algoritmide loomise kohta, arendavad loogilist mõtlemist ja koostööoskust ning õpivad sihikindlalt eesmärgi poole püüdlema. 

 

Kasutame erinevaid tehnologilisi vahendeid: Bee Boti, Blue Boti, tahvelarvuteid, sülearvutid ja interaktiivset tahvlit..

 

 Õpitoa raames käsitletavad põhilised ained:

Informaatika

  • Algoritmide mõistmine; kuidas need realiseeruvad programmina digiseadmetes ja kuidas teha programme täpsete ja üheselt mõistetavate juhiste järgi;
  • elementaarsete programmide loomine.

MatemaatikaGeomeetria asend ja suund.

 

Lisaks: Eesti keel kui teine keel, Mina ja keskkond, Keel ja kõne, Muusika, Liikumine.

 

Osalejad ja lapsed saavad programmeerimise algteadmised. 

Lastel tuleb teha järgmist:

• kasutada algoritme robotmesilase programmeerimiseks;

• teha teiste meeskonnaliikmetega koostööd.

 

Õpitoa alguses tutvustame lühidalt meie esimesi samme robootikas. 

Õpitoa osalejad  täidavad  ülesandeid koos lastega Bee Boti ja Blue Boti abil ning võtavad osa Bee Boti võistlusest. 

 Eraldates rühmadesse viie inimese kaupa koostame roboti liikumise õppematid vastavalt teemale ning valitud õppevaldkonnale, millistest  koostöös loome õppematid lõimitud tegevusele lastega.