Digiõpe Paldiski lasteaias Sipsik

Tegevustega al 2019 septembrist saab tutvuda siit  

 

Õppe- ja kasvatustegevuses järgime põhiliselt Johannes Käisi lapsekeskse arenemise metoodikat

 

   J. Käis (1885–1950) oli eesti pedagoog ja kooliuuendusliikumise juht.

  

  "Lapse sisemist jõudu äratab ainult terviklik hariv tegevus, mille keskmes on last ümbritsev materiaalne maailm, lapse kogemuste, elamuste ja huvide maailm". 

 Meie ajastu on aktiivse informatiseerimise, arvutistamise ja robootika ajastu.

    Robootika ja arendav Lego-konstrueerimine on uued pedagoogilised tehnoloogiad,

    mis esindavad teaduse ja tehnika kõige arenenumat suunda ning suhteliselt

    uued interdistsiplinaarsed laste hariduse, kasvatuse ja arendamise suunad.

    Kombineerivad teadmisi füüsikast, mehaanikast, tehnoloogiast, matemaatikast. 

   Õpetaja on see, kes suunab ja toetab lapse püüdlusi konstruktiivsete lahenduste otsimisel.

   Õpetaja ülesanne on anda lapsele vajalikul määral iseseisvat tööd, kasutades tema aktiivsust.

  On tähtis "... leida õige tasakaal õpetaja ja õpilase vahel, samuti kogu klassi ja üksiku õpilase töö vahel, nii et õpetaja jätaks võimalusel piisavalt ruumi õpilase iseseisvaks tegevuseks ja et õpilane vabaneks passiivkooli mehaanilise ühetaolisuse mõjust.”

 


Download
Presentation J.Käis.pptx
Microsoft Power Point Presentation 18.0 MB

ÕPPETEGEVUSED LAPSEVANEMATEGA

13.04.2018 - KIRSIKE RÜHM

"Meie sõbrustame Bee-Botiga!" - lapsed näitasid vanematele oma oskusi ja teadmisi, õpetasid vanemaid mängida robotitega, lahendada erinevaid ülesandeid. Täname kõiki osalemast!
 


11.04.2018 - LEPATRIINU RÜHM (3-4 aastased lapsed)

"BEE - BOT. SELLEGA TEGEVUS ON HAARAV JA TEADLIK!"


ÕPETAJATE DIGIKOMPETENTSUSE ARENDAMISE VÕIMALUSED

MENTEP projekt keskendub Euroopa õpetajate IKT-alaste pädevuste parendamisele, luues ja valideerides veebipõhise enesehindamisvahendi nende pädevuste mõõtmiseks ning arengu kaardistamiseks. Projekti eesmärk on töötada välja ja testida õpetajatele suunatud veebitööriista, mis võimaldaks õpetajatel enda digipädevust hinnata ning püüda selle kaudu leida vastust küsimusele, kas tehnoloogia abil tõhustatud õppimise enesehindamise tööriist parandab õpetajate digioskusi õpetamises.     www.innovatsioonikeskus.ee/et/mentep 

20.02.2018 - pedagoogid proovisid analüüsida oma digipädevuste taset MENTEP - veebitöörista kaudu. Töörist on väga lihtne, arusaadav, kiire tulemusega. Peale sellele pakutakse koolituste kava enesetäiendamiseks.


INTERVJUU NOVAATORIGA

 

 

Projekt "DigiSipsik" jätkab oma töö.

Intervjuu õpetaja Anna Makarenko´ga.VIDEOARUANNE

 

Film - presentatsioon on loodud 2017. (okt)  - 2018. (jaan) õppeaasta õpitubade videomaterjalide alusel. Siin võib samm-sammult jälgida muutusi õpetajate ja laste tegevuses digivahendite kasutamisel õppe-mängulise protsessi käigus.

Filmi looja on Ekaterina Rusak.


SEE ON DASH, SEE ON DOT... DASH AND DOT!

Rühma Mesilane nutikad lapsed ja muusikaõpetaja Jelizaveta Kuzmina said tuttavaks Dash and Dot´ga.

Väga huvitavad robotid..!  


DIGI-LUULETUSED

Autor on õpetaja Jelena Rezanova

 ***

Диги – комната у нас.

Мы пришли в неё сейчас.

ПОсмотреть и поиграть,

Много нового узнать!

 

Диги – ковёр, диги – доска,

Диги – БЕЕ боты ждут игрока.

Сами становимся диги - детьми,

Если справляться с ними смогли!

*** 

Очень любим мы БЕЕ бота,

будет нам он помогать,

Чтобы умными всем стать.

Но ему нужна забота!

Не ронять, не наступать!

вовремя подзаряжать!

 

***

БЕЕ бот ребятам - лучший друг!

Сядем вместе дружно в круг,

Будем мы его водить,

А в ответ он нам звонить.

 

Ходит он по клеточкам,

Нравится он деточкам.

НАЙДЕТ правильнЫЙ значок

И мигнет как светлячок.

 

ОН На ПЧЕЛКУ так похож!

Правда это, а не ложЬ.

ПоХОЖ НА БожЬЮ ОН коровкУ!

Робот – умная головка! 

 

***

СЧИТАЛОЧКА

  В «Сипсике» живёт БЕЕ бот.

 Любит делать поворот.

 РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ

 - выходи скорей играть!

 

***

 

ФИЗМИНУТКА

Я БЕЕ бот, я умный робот. 

РАЗ, ДВА – ИдУ вперёд,

Смело вправо поворот, 

Смело влево поворот. 

РАЗ, ДВА – идУ назад.

Поиграть здесь каждый рад!
LAHTISED DIGITUNNID

TOIMUMISKOHT - INNOVATSIOONI KESKUS DIGISIPSIK

Lugupeetud kollegid ja lastevanemad! Lahtised digitunnid viiakse läbi pedagoogilise kogemuste jagamise raames teisipäeviti innovatsioonikeskuses.  

Уважаемые коллеги! Уважаемые родители! В инновационном центре в рамках обмена педагогическим опытом каждую неделю по вторникам проводятся открытые занятия. Распорядок учебных комнат - на инфостенде в фойе. Lugupeetud kolleegid!

Igale rühmale on kehtestatud ajakava, millal Te võite viia läbi kohustuslikud tunnid innovatsiooni keskuses. Peale selle võib mängida ja tegutseda sihipäraselt lastega sobival ajal vastastikuse kokkuleppe alusel. Püüame säilitada puhtust ja korrashoidu. Edu ja huvitavaid avastusi kõigile! 

 Уважаемые коллеги! 

У каждой группы определены день и время для обязательных занятий в инновационной комнате. Помимо них в центре можно и нужно играть и заниматься целенаправленной деятельностью с детьми в любое подходящее время по взаимной договоренности. Соблюдаем порядок и чистоту после занятий.

Всем удачи и интересных открытий!


REBASEKUTSIKATE PÄEV

Täna, 24.novembril, tutvustasime koolilastele meie nutikaid mesimumme! See oli tõepoolest lõbus mäng! 


 

 

 26.10.2017

 "DigiSipsiku esimesed sammud"

 

Meie lasteaed sai rahvusvahelise projekti Code Week sertifikaadi.

 

Soovime  kõigile uusi saavutusi!

 

 


17. oktoobril õpetajate meeskond koosseisus Marina Murtazina ja Larissa Kissil viisid läbi lahtise tunni. Lahtine tegevus toimus  rahvusvahelise projekti Code Week  raames. Me jutustasime kõigile, kuidas lasteaias alustas oma tööd digituba, kuidas tervikuna toimus töö digitehnoloogiate juurdumisel lasteaia õppe-kasvatusprotsessi ja näitasime innovatsioonikeskuse „DigiSipsik” võimalusi.  Rühma „Kirsike” õpetajad ja lapsed  demonstreerisid, mida on lapsed õppinud  digitehnoloogiate vallas kuu aja jooksul.

 

 Edu Sulle, DigiSipsik!Alustas oma tööd innovatsioonikeskus "DigiSipsik"

 

Täna, 3. oktoobril 2017 oli avatud innovatsioonikeskus! Tarkade mängurobotite abil õpivad lapsed programmeerimise aluseid, omandavad loogiliste ülesannete lahendamisviise. Targad mänguasjad aitavad lapsi kõne arendamisel ning silmaringi avardumisel.

  

Keskuse tarkvara pidevalt täieneb uute õppevahenditega.

 

Meist meedias www.paldiski.ee/public/PaldiskiLL_Okt_veb2.pdf


BEE BOT TERVISEEDENDAJAKS

18.09-22.09.2017 oli lasteaias tervisenädal TAI projekti "Söö vähemalt 5 peotäit puu- ja juurvilju päevas" raames. Nädala lõpus nutikad mesimummud aitasid kinnitada saadud teadmisi. Fotodeda saab tutvuda "медицинский кабинет" leheküljel.


Bee bot ja Blue bot lasteaias Sipsik

Osalesime 2017.a kevadel HITSA poolt korraldatud ProgeTiigri programmi sedmete taotlusvoorus haridusasutustele, kus taotlesime oma lasteaiale Bee Boti mesilaste komplekti koos laadimisalusega ning BLue Boti ja Dush and Dot Wonder koos õppematerjaliga.

 

                           BEE BOT

                         BLUE BOT

                    DASH AND DOT


Bee-Bot ja Blue-Bot on väikestele lastele mõeldud robotid, mis liiguvad mööda ruute. Robotid saavad liikuda edasi-tagasi, pöörata vasakule ja paremale. Sisestada saab kuni 40 käsku, mida robot täitma asub. Blue-Botis on sees sinihammas, seega saab teda programmeerida nutiseadmega (Apple, Android). Seadmete juurde kuuluvad erinevad matid, millega õppida tähti, kujundeid, matemaatikat, uusi sõnu, jutustada lugu jne.

Õpitavad oskused ja teadmised

Ühest küljest saavad lapsed mängida, kuid teisest küljest on robotitest väga palju kasu ka õppimisel. Õpetajad saavad koos lastega meisterdada erinevaid mängualuseid. Mesimummudega tegelemine arendab laste loogilist mõtlemist ning matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi; samuti aitab paremini mõista põhjuse ja tagajärje seost ning õpetab seadme juhtimist ja programmeerimist.

http://www.progetiiger.ee/tool/8/bee-bot-blue-bot

Bee-Bot robotit on võimalik lõimida järgnevalt:

·         Mina ja keskkond – isekoostatud mati kasutamine, kus on loodust, kodu, tegevusi  jne. käsitlevad pildid;

·         Keel ja kõne – laps jutustab pildi põhjal ruutudest, kus mesimumm peatub, õpib tähti- lahendab ristsõna- koostab lauset.

·         Eesti keel, kui teine keel – laps õpib isekoostatud matilt piltide abil uusi sõnu või väljendeid;

·         Matemaatika – laps loendab, programmerib, joonestab, mõõdab pikkusi ja kaugusi.

·         Kunst – lapsed loovad ise mesilasele liikumismatte või meisterdavad/kaunistavad riideid;

·         Muusika – lapsed õpivad iseloodud mati pealt noote või muusikariistu;

·         Liikumine – lapsed teevad võimlemisharjutusi, mida mesimumm näitab isekoostatud mati peal.


                                                           Digihariduse eeldatavad arengutulemused

                   3-4 aastane laps

·         tunneb rõõmu tehnoloogiliste vahendite kasutamisest.

                     4-5 aastane laps

·         tegutseb täiskasvanu juhendamise järgi;

·         tunneb rõõmu ühistegevustest;

 ·         julgeb avastada, katsetada, tegutseda tehnoloogiliste vahenditega.

                     5-6 aastane laps

·         tutvub programmeerimise algtõdedega;

·         tegutseb nii täiskasvanu juhendamisel kui ka iseseisvalt.


                                                                                                  6-7 aastane laps

  • oskab selgitada oma tegevust, eesmärke, oskab juhendada kaaslast samas tegevuses;
  •  julgeb kasutada erinevaid nutiseadmeid; 
  • lahendab nende abiga erinevaid ülesandeid, planeerib oma tegevuse korda eesmärki täitmiseks.

DIGIHARIDUS

Mõiste

          Paldiski lasteaed Sipsik mõistab õpetajate ja laste tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmist.

Digipädevuste lõimimisega õppetöösse soovitakse õppija kujundada uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogiarikkas elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

Elukestva Õppe Strateegia 2020 üks eesmärke on, et õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule.


Digi õpetamisega soovime:

Ø  Tõsta laste huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste valdkonnas, eesmärgiga toetada probleemilahendamisoskust ja eelteadmisi programmeerimisest, laste algoritmilist mõtlemist. 

Ø  Toetada õppetöös erinevate metoodikate kasutamiseks ja õppetegevuste elluviimiseks digiseadmete õppe-eesmärkidest lähtuvat kasutamist (interaktiivne tahvel, robootikavahendid, põrandarobotid, nutiseadmed, Lego – education, jne).


     EESMÄRKIDEKS ON, ET                         LAPS:

·         oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid;

·         tunneb rõõmu innovaatilisest õppimisest;

·         kavandab ja viib tegevuse lõpuni.

            DIGIHARIDUSE                  ÜLESANNETEKS ON:

·         laste haridustehnoloogiliste oskuste kujundamine;

·         õppekasvatustegevuse läbiviimise mitmekesistamine;

·         erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutamisjulguse ja loovuse arendamine;

·         meediakasvatuse rakendamine               õppe- ja kasvatustegevustes.

        TEHNOLOOGIA ÕPPE- JA                      KASVATUSTEGEVUSE               KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED:

·         lähtutakse laste huvist, õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadest;

·         toetatakse sotsiaalsete oskuste väljakujunemist läbi ühistegevuste – soovitav on lapsed tööle

·         rakendada paarides, gruppides;

·         lähtutakse laste püsivusest ja valmisolekust nutiseadmete kasutamiseks;

·         on võimalik teostada: projektipõhist õpet, meeskonna- ja paaristööd, individuaalset tööd.

·         nutivahendite kasutamine töös erivajadustega lastega vastavalt nende võimalustega.