Paldiski lasteaed Sipsik                                          

Rae tn. 48, 76805  Paldiski, Lääne-Harju vald          

Registrikood: 75021161

www.paldiskisipsik.eu

 

Koolieelne lasteasutus on esimene aste lapse haridusteel. Lapsed õpivad suhtlema eakaaslastega ja täiskasvanutega väljaspool pereringi. Lasteaias luuakse tingimused igakülgseks isiksuse arendamiseks ning aidatakse lapsel kooliks ette valmistuda.

Paldiski lasteaed Sipsik (endine Lastepäevakodu nr1) asub Harjumaal 50 km kaugusel Tallinnast Paldiski linnas mere läheduses ning töötab alates 1965.a.

 

Lasteaed  on linnaelus  aktiivsel seisukohal, püüab jagada kogemusi pedagoogilise üldsusega, võtab osa paljudest linna ja rahvusvahelistest lasteüritustest.

 

2020/2021. õa. lasteaias töötab 5 rühma: sõimerühm ja 4 aiarühma.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub vene keeles (Lääne-Harju Vallavolikogu määrus 23.märts 2019 nr 2.). Tutvus eesti keelega algab laste kolmandast eluaastast ja toimub lasteaia õppekava järgi. Üks rühm töötab osalise keelekümblusmetoodikaga.

 

Asutuse administratiivne juht on Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088; e-posti aadress hm@hm.ee; telefon 735 0222.MOTO

Mängime, Õppime ja Tegutseme Õhinalt!

VISIOON

Laps õpib maailmaga, oma teadmiste ja iseendaga mitmekülgselt suhestuma, mille tulemusena sünnib mõtestatud maailmapilt.

MISSIOON

Lasteaed õpib tundma oma huvisid, mis on tema tugevused.LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED