Irina Aništšenkova / õpetaja assistent


Alla Boriško / eesti keele õpetaja


Krete Kristin Halling / õpetaja


Jelena Helasmäki / õpetaja


Niina Fjodorova / õpetaja


Inna Järva / eesti keele õpetaja


Nikolai Kanõšev / liikumisõpetaja


Larissa Kissil / õpetaja


Kaja Lichtfeldt / õpetaja


Anna Makarenko / õpetaja


Evelina Maksimenkova / õpetaja assistent


Irina Shabelnikova õpetaja assistent


Svetlana Tshigina / muusikaõpetaja


Irina.Anistsenkova@lasipsik.edu.ee


oppeala@lasipsik.edu.ee


Krete.Kristin.Halling@lasipsik.edu.ee


Jelena.Helasmaki@lasipsik.edu.ee


Niina.Fjodorova@lasipsik.edu.ee


Inna.Jarva@lasipsik.edu.ee


Nikolai.Kanosev@lasipsik.edu.ee


Larissa.Kissil@lasipsik.edu.ee


Kaja.Lichtfeldt@lasipsik.edu.ee


Anna.Makarenko@lasipsik.edu.ee


Evelina. Maksimenkova@lasipsik.edu.ee


Irina.Shabelnikova@lasipsik.edu.ee


Svetlana.Tshigina@lasipsik.edu.ee