Irina Aništšenkova / õpetaja assistent


Lidia Averina / õpetaja


Alla Boriško / eesti keele õpetaja


Jelena Helasmäki / õpetaja


Niina Fjodorova / õpetaja


Inna Järva / eesti keele õpetaja


Larissa Kissil / õpetaja


Anna Makarenko / õpetaja


Jelena Slavina / muusika- ja liikumisõpetaja


Evelina Maksimenkova / õpetaja assistent


Krete-Kristin Halling / õpetaja

Irina.Anistsenkova@lasipsik.edu.ee


Lidia.Averina@lasipsik.edu.ee


Alla.Borisko@lasipsik.edu.ee


Jelena.Helasmaki@lasipsik.edu.ee


Niina.Fjodorova@lasipsik.edu.ee


Inna.Jarva@lasipsik.edu.ee


Larissa.Kissil@lasipsik.edu.ee


Anna.Makarenko@lasipsik.edu.ee


Jelena.Slavina@lasipsik.edu.ee