koroonaviiruse  tõkestamise plaan


osalustasu arvete väljastamine


Koolieelsetelasteasutuste töö korraldamine


Lasteaia Sipsik põhimäärus


Arengukava 2018 - 2020


SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018


TÖÖKORRALDUSE REEGLID


KOOLIEELSTE LASTEASUTUSTE TÖÖTAJATE TÖÖTASUMISE ALUSED


LAPSE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD


TOIDUKULU KATMISE KORD LÄÄNE-HARJU VALLA KOOLIELSETES LASTEASUTUSTES


LAPSEVANEMA OSALUSTASU KEHTESTAMINE LÄÄNE-HARJU VALLA KOOLIEELSETES LASTEASUTUSTES


LAPSE VASTUVÕTMISE AVALDUS


kodukord 2018-2019.


EESTI Õ̃PETAJAEETIKA KOODEKS


Download
Koroona_Tõkestamise plaan Sipsik.pdf
Adobe Acrobat Document 536.7 KB

Download
KK 08 Osalustasu arvete väljastamine.pd
Adobe Acrobat Document 40.5 KB

Download
Koolieelsetelasteasutuste töö korraldamine
Puhkus 2020.pdf
Adobe Acrobat Document 26.3 KB

Download
Paldiski lasteaia Sipsik põhimäärus.pdf
Adobe Acrobat Document 90.2 KB

Download
Paldiski Lasteaed Sipsik arengukava 2018
Adobe Acrobat Document 649.9 KB

Download
Sisehindamise aruanne 2016-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 923.7 KB

Download
TÖÖKORRALDUSE REEGLID PALDISKI SIPSIK LA
Adobe Acrobat Document 269.2 KB

Download
Määrus nr 38 Koolieelste lasteasutuste t
Adobe Acrobat Document 195.3 KB

Download
Lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvam
Adobe Acrobat Document 46.5 KB

Download
Määrus nr 39 Toidukulu katmise kord Lään
Adobe Acrobat Document 195.2 KB

Download
Määrus nr 40 Lapsevanema osalustasu keht
Adobe Acrobat Document 199.4 KB

Download
Lapse vastuvõtmise avaldus.pdf
Adobe Acrobat Document 26.8 KB

Download
Kodukord Sipsik est 2018..pdf
Adobe Acrobat Document 435.7 KB
Download
Kodukord rus2018..pdf
Adobe Acrobat Document 379.5 KB

Download
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS.pdf
Adobe Acrobat Document 211.7 KB
Download
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS ru.pdf
Adobe Acrobat Document 369.8 KB