Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.04.2021 korralduse nr 351 „Lapsevanema osalustasu arvete väljastamine valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine


Lapsevanema osalustasu arvete väljastamine valla koolieelsetes lasteasutustes 6.04.2021 nr 351


koroonaviiruse  tõkestamise plaan


osalustasu arvete väljastamine


Koolieelsetelasteasutuste töö korraldamine


Lasteaia Sipsik põhimäärus


Arengukava 2021 - 2025


TÖÖKORRALDUSE REEGLID


KOOLIEELSTE LASTEASUTUSTE TÖÖTAJATE TÖÖTASUMISE ALUSED


LAPSE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD. määrus 03.november 2020 nr 9.


TOIDUKULU KATMISE KORD LÄÄNE-HARJU VALLA KOOLIELSETES LASTEASUTUSTES


LAPSEVANEMA OSALUSTASU KEHTESTAMINE LÄÄNE-HARJU VALLA KOOLIEELSETES LASTEASUTUSTES


LAPSE VASTUVÕTMISE AVALDUS. määruse 03.november 2020 nr 9 lisa


lapse väljaarvamise avaldus


kodukord 2020.


EESTI Õ̃PETAJAEETIKA KOODEKS


Download
Korraldus 04.05.2021 nr 447
Korraldus 447.pdf
Adobe Acrobat Document 35.4 KB


Download
Koroona_Tõkestamise plaan Sipsik.pdf
Adobe Acrobat Document 536.7 KB

Download
KK 08 Osalustasu arvete väljastamine.pd
Adobe Acrobat Document 40.5 KB

Download
Koolieelsetelasteasutuste töö korraldamine
Puhkus 2020.pdf
Adobe Acrobat Document 26.3 KB

Download
Paldiski lasteaia Sipsik põhimäärus.pdf
Adobe Acrobat Document 90.2 KB

Download
M2104_12012021_lisa_Paldiski Lasteaed Si
Adobe Acrobat Document 141.6 KB

Download
TÖÖKORRALDUSE REEGLID PALDISKI SIPSIK LA
Adobe Acrobat Document 269.2 KB

Download
Määrus nr 38 Koolieelste lasteasutuste t
Adobe Acrobat Document 195.3 KB

Download
Lääne-Harju valla koolieelsesse lasteasu
Adobe Acrobat Document 51.9 KB

Download
Määrus nr 39 Toidukulu katmise kord Lään
Adobe Acrobat Document 195.2 KB

Download
Määrus nr 40 Lapsevanema osalustasu keht
Adobe Acrobat Document 199.4 KB

Download
Avalduse vorm.pdf
Adobe Acrobat Document 17.6 KB

Download
Avaldus. Lapse väljaarvamine lasteaiast.
Adobe Acrobat Document 263.5 KB

Download
Kodukord est2020.pdf
Adobe Acrobat Document 505.3 KB

Download
Kodukord rus2020.pdf
Adobe Acrobat Document 560.7 KB

Download
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS.pdf
Adobe Acrobat Document 211.7 KB
Download
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS ru.pdf
Adobe Acrobat Document 369.8 KB