Lasteaia Sipsik põhimäärus


Arengukava 2018 - 2020


TÖÖKORRALDUSE REEGLID


KOOLIEELSTE LASTEASUTUSTE TÖÖTAJATE TÖÖTASUMISE ALUSED


LAPSE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD


TOIDUKULU KATMISE KORD LÄÄNE-HARJU VALLA KOOLIELSETES LASTEASUTUSTES


LAPSEVANEMA OSALUSTASU KEHTESTAMINE LÄÄNE-HARJU VALLA KOOLIEELSETES LASTEASUTUSTES


LAPSE VASTUVÕTMISE AVALDUS


EESTI Õ̃PETAJAEETIKA KOODEKS

Download
põhimäärus.pdf
Adobe Acrobat Document 243.7 KB

Download
Paldiski Lasteaed Sipsik arengukava 2018
Adobe Acrobat Document 649.9 KB

Download
TÖÖKORRALDUSE REEGLID PALDISKI SIPSIK LA
Adobe Acrobat Document 269.2 KB

Download
Määrus nr 38 Koolieelste lasteasutuste t
Adobe Acrobat Document 195.3 KB

Download
Lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvam
Adobe Acrobat Document 46.5 KB

Download
Määrus nr 39 Toidukulu katmise kord Lään
Adobe Acrobat Document 195.2 KB

Download
Määrus nr 40 Lapsevanema osalustasu keht
Adobe Acrobat Document 199.4 KB

Download
Lapse vastuvõtmise avaldus.pdf
Adobe Acrobat Document 26.8 KB

Download
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS.pdf
Adobe Acrobat Document 211.7 KB
Download
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS ru.pdf
Adobe Acrobat Document 369.8 KB