Lasteaia Sipsik põhimäärus


Arengukava 2018 - 2020


TÖÖKORRALDUSE REEGLID


KOOLIEELSTE LASTEASUTUSTE TÖÖTAJATE TÖÖTASUMISE ALUSED


LAPSE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD


TOIDUKULU KATMISE KORD LÄÄNE-HARJU VALLA KOOLIELSETES LASTEASUTUSTES


LAPSEVANEMA OSALUSTASU KEHTESTAMINE LÄÄNE-HARJU VALLA KOOLIEELSETES LASTEASUTUSTES


LAPSE VASTUVÕTMISE AVALDUS


EESTI Õ̃PETAJAEETIKA KOODEKS

Скачать
põhimäärus.pdf
Adobe Acrobat документ 243.7 KB

Скачать
Paldiski Lasteaed Sipsik arengukava 2018
Adobe Acrobat документ 649.9 KB

Скачать
TÖÖKORRALDUSE REEGLID PALDISKI SIPSIK LA
Adobe Acrobat документ 269.2 KB

Скачать
Määrus nr 38 Koolieelste lasteasutuste t
Adobe Acrobat документ 195.3 KB

Скачать
Lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvam
Adobe Acrobat документ 46.5 KB

Скачать
Määrus nr 39 Toidukulu katmise kord Lään
Adobe Acrobat документ 195.2 KB

Скачать
Määrus nr 40 Lapsevanema osalustasu keht
Adobe Acrobat документ 199.4 KB

Скачать
Lapse vastuvõtmise avaldus.pdf
Adobe Acrobat документ 26.8 KB

Скачать
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS.pdf
Adobe Acrobat документ 211.7 KB
Скачать
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS ru.pdf
Adobe Acrobat документ 369.8 KB