2019-2020. õa ürituste kava on vastu võetud 27.08.2019.a. lasteaia pedagoogilises nõukogul. Ürituste kavandamine on paindlik ja võib muuta vastavalt olukorrale. 

Seoses eriolukorraga ei toimu kavandatud lasteaia üritused alates 16.03.2020.