2018/2019 õppeaasta eesmärgid

  • Õppe-ja kasvatustegevus toimub aktiivõppe põhiselt, rakendades väärtuspõhist lähenemist.
  • Lasteaia keskkond on turvaline ja toetab mitmekülgsele laste arengule. 
  • Lasteaia personal on professionaalne, kompetensuste arengule orienteeritud, koostööle avatud ja lähtub oma tegevuses kokkulepitud väärtuspõhisest kombemõistest. 

2018/2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhisuunad

1. Eesti keele kui teise keele oskuste arendamine lastel õppetegevuses ja igapäevases elus lasteaias.

2. Laste kõne ja üldoskuste arendamine aktiivõppe metodite kaudu.